Polecane produkty
Regulamin sklepu
 1. Regulamin sklepu internetowego Fundacji Wołyń Pamiętamy działającego pod adresem http://sklep.wolynpamietamy.org

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem http://sklep.wolynpamietamy.org (zwanego dalej Sklepem), prowadzony jest przez Fundację Wołyń Pamiętamy (zwany dalej Przedsiębiorcą) z siedzibą w Opolu. Przedsiębiorca działa na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP 7543194880 oraz posiada numer REGON 381676392.
2. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem biuro@wolynpamietamy.org
3. Treść prezentowana w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

II. Cena i oferowane produkty

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe.
2. Podane ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto.
3. Do  zamówienia dołączana jest na  życzenie faktura. 
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą złożonych wcześniej zamówień.
6. Sklep może emitować kody rabatowe pozwalające na uzyskanie rabatu procentowego lub kwotowego na całość lub wybrane elementy zamówienia. Warunkiem skorzystania z kodu rabatowego jest jego wpisanie w pole Kod rabatowy podczas procesu składania zamówienia - potwierdzeniem przyjęcia kodu rabatowego jest uwzględnienie rabatu w podsumowaniu zamówienia widocznym przed jego zatwierdzeniem. Po złożeniu zamówienia nie ma możliwości wprowadzenia kodu rabatowego. Wraz z kodem rabatowym Klient otrzymuje szczegółowe informacje o warunkach jego użycia oraz zakresie udzielanych rabatów.
7. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

III. Składanie oraz realizacja zamówienia

1. Klient ma możliwość składania zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia będą realizowane wyłącznie w dni robocze – od poniedziałku do piątku.
3. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
4. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie Sklepu lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów zawartych w zamówieniu Klient jest informowany o stanie zamówienia i ma możliwość podjęcia decyzji o: częściowej realizacji, wydłużeniu czasu oczekiwania bądź anulowaniu całości zamówienia.
5. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać zamówienie do momentu wysłania towaru.
6. Zakupione towary dostarczone są na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem  firmy kurierskiej.

IV. Koszty dostawy 

1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki. Ich wysokość uzależniona jest od wyboru sposobu płatności.
2. Koszty przesyłki krajowej i zagranicznej pokrywa Klient według poniższego cennika:

 

 PRZESYŁKI KRAJOWE realizowane przez firmę kurierską InPost

16 zł - W przypadku  zamówień krajowych i płatności przelewem na konto fundacji lub płatności elektronicznej  PayPal

22 zł - w przypadku zamówień krajowych i płatności przy odbiorze towaru.

 

PEZESYŁKI ZAGRANICZNE

UPS:

Australia - do 1 kg - 297 zł, do 2 kg - 387 zł

Dania, Włochy - 90 zł

Apaczka:

Niemcy -  53 zł

DPD:

Belgia, Czechy, Holandia - 60 zł

Fedex:

 Austria - do 2 kg - 84 zł, pow. 2 kg - 99 zł

Norwegia - do 2 kg - 99 zł, pow. 2 kg - 213 zł

Japonia - do 1 kg - 132 zł, pow. 1 kg - 167 zł

Kanada, Szwecja, USA - do 1 kg - 119 zł, pow. 1 kg - 148 zł

W. Brytania, Irlandia, Irlandia Pł. -99 zł


3. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania bądź naruszenia taśm ochronnych, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera i sprawdzić jej stan. W przypadku, gdy zauważą Państwo jakiekolwiek uszkodzenia otrzymanego towaru, prosimy o spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Prosimy również o jak najszybszy kontakt ze Sklepem pod adresem biuro@wolynpamietamy.org. 

V. Formy płatności

Płatność elektroniczna Pay Pal - najbardziej wygodny i bardzo szybki sposób realizacji zamówienia. W godzinach roboczych środki na nasze konto zostaną przelane zazwyczaj natychmiastowo. Wysyłka zamówienia następuje najpóźniej w drugim dniu od wpływu środków na konto. 

Płatność przelewem - czas realizacji zamówienia jest uzależniony od momentu zaksięgowania wpłaty. W zależności od banku standardowo trwa to do dwóch dni roboczych.

 Płatność przy odbiorze - wysyłka zamówienia następuje najpóźniej w drugim dniu od daty  złożenia zamówienia. 

VI. Dostawa towaru

1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
2. Zakupione towary dostarczone są na adres domowy wskazany  w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz do paczkomatów InPost. 
3. Przesyłki są zawsze dokładnie pakowane i zabezpieczane przed zniszczeniem w czasie transportu.
4. W przypadku przedpłaty na konto lub płatności elektronicznej Pay Pal, realizacja zamówienia następuje po wpłynięciu zapłaty za towar na konto Sklepu.
5. Zamówienie realizowane jest w terminie na który składa się czas realizacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez przewoźnika. Jeżeli w opisie produktu nie zaznaczono inaczej zamówienie realizowane jest w ciągu 5 dni roboczych.

VII. Zwroty

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może odstąpić od umowy zakupu dokonanego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres Biuro@wolynpamietamy.org). Zwrotu należy dokonać na adres fundacji : Fundacja Wołyń Pamiętamy ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia zamówienia, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, pod warunkiem uprzedniego dostarczenia zwracanych rzeczy lub dowodu ich odesłania.
4. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyda odmienną dyspozycję lub nie będzie technicznych możliwości wykonania zwrotu pierwotnym sposobem płatności. Klient nie ponosi kosztów zwrotu płatności.
5. Klient powinien odesłać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy.
6. Klient ponosi koszty zwrotu towaru. Przedsiębiorca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
7. Klient odpowiada za ewentualne zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VIII. Reklamacje

1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie są fabrycznie nowe. Sklep ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2. Klientowi przysługuje rękojmia z tytułu wad fizycznych i prawnych towaru uregulowana w Kodeksie Cywilnym.
3. Aby dokonać reklamacji Klient powinien zawiadomić Sklep o zamiarze złożenia reklamacji przy pomocy poczty elektronicznej Biuro@wolynpamietamy.org oraz dostarczyć reklamowany towar na adres wskazany przez Sklep w sposób ustalony z obsługą Sklepu wraz z opisem przyczyn reklamacji. Adres do wysyłki reklamowanego towaru: Fundacja Wołyń Pamiętamy ul. Waryńskiego 2, 45-047 Opole. 
4. Klient ponosi koszty przesłania towaru. W przypadku uznania reklamacji Przedsiębiorca zwróci koszty przesłania towaru związane z reklamacją przelewem na wskazany numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany adres w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
5. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu. 
6. Reklamacja z tytułu rękojmi zostanie rozpatrzona w ciągu maksymalnie 14 dni od daty dostarczenia produktu do Sklepu. 
7. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt sprzedawcy lub serwisu gwarancyjnego. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa, Sklep zwróci nabywcy jego wartość.
8. W przypadku rękojmi Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku ponownego ujawnienia się wady w wymienionym lub naprawionym produkcie.
9. Klient może zażądać zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady - wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast wymiany rzeczy - usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

IX. Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych KLIENTA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.
1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
2.Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO.
3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.
4. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
5. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych KLIENTA wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli KLIENT nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

 • nazwisko i imię,
 • adres do wysyłki produktów,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.

7. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KLIENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim - z wyjątkiem opisanych w pkt.6.
8. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KLIENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim - wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
9. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.

 • dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego - podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • dane w dokumentach sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości;
 • adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili;
 • dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora - (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 • po tym okresie są usuwane

10. Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał "newsletter" na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.

X. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
2. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu - wszelkie zmiany będą publikowane na stronach Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Więcej informacji w sprawie polityki prywatności w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl